Amfibiedam

Storsalamander er en av de utrydningstruede arter i Norge

Salamander er en amfibie art som krever tilrettelagte forhold for å trives og formere seg. Skjulesteder, overvintring steder, rent vann med ett rikt insekts liv.

Spissnute frosken er en av de utrydningstruede froske arter i Norge

Alle froske typer trenger tilrettelagte forhold for å trives og formere seg. Skjulesteder, overvintring steder, rent vann med ett rikt insekts liv.

Her er noen interessante linker