Fuglereservater

Rene fuglereservater gir liv.

Fugler trenger våtmarksområder og rene dammer for å overleve. Dette er ett hjem og hekkested for både de som er her året rundt og de som trekker syd på vinter. Det er en viktig matkilde for alle type fugler og kan være ett skjermet sted for rovdyr. Derfor er det viktig at slike reservater ivaretas og tilrettelegges for fuglene.

Dette bilde er fra en dam som veldig mange typer fredede og utrydningstruede fuglearter bruker. Her ser man stort behov for behandling. Vedlikehold av eksisterende dammer er en av tiltakene som utføres av Amfibie Service AS