Torvmatter

Bildet viser start av behandling på Dåsnes av flytetorv.

Torvmatter er sedimentering av organisk materiale.

Dannelse av torvmatter oppstår gjerne i vann hvor det er lite gjennomstrømning og lite oksygen. Dette forårsaker at nedbrytningen av planterester og organisk materiale går saktere enn oppbyggingen og det kan dannes tykke lag med torv. Uten behandling vil sedimenter og planteavfall fortsette å bygge på torvmattene og det vil bli ett myr område.

Bildet viser Dåsnes under behandling med fjerning av flytetorv med bjørk.

Bildet viser Dåsnes etter behandling av flytetorv.