Vannvekster

Tjønnaks dominert vann

Rydding og fjerning av vannvekster

Gjengrodde elver og innsjøer fører til begrenset fiskehabitat og ødeleggelse av gyteplasser, reduserer kvaliteten av gyte- og oppvekstområder for fisk.

Det endrer strømbildet i elver slik at mudder og sand kan få en opphoping og det fører til redusert fremkommelighet for båter og almenferdsel.