Algevekst


Grønnalger på Flageborg i Arendal!

Dette er type alger som avgir lukt og gjør det vanskelig å bruke båt med påhengsmotor. Dette er type alger som "blomstrer" best i varme. Denne type alge kan medføre en helsemessig risiko og husdyr må ikke drikke av vann med slike type alger (Blågrønnalger, brunalger og røde alger)