Elv


Flotgress

Bilder er fra elva Ekso og viser før og etter behandling. Flotgress er ett voksende problem på vestlandet spesielt men også oppdaget i andre deler av landet.

Lakseførende elv i Eksingedalen før behandling

Lakseførende elv i Eksingedalen etter behandling

Krypsiv

Dette er en plante som i utgangspunktet var en uskyldig plante som kunne bli opp til 20 cm. Denne har fått utvikle seg og vi finner nå planter på 3-4 meter. Krypsivet gjør det blant annet vanskelig for fisk å overleve og hindrer almen ferdsel. Denne planten er foreløpig hovedsaklig ett problem på sørlandet men det er også oppdaget krypsiv nordover.

Krypsiv som er klippet i Øvre Otra

Krypsiv som blir samlet opp i Øvre Otra

Krypsivet holdes samlet med lense