Graving i våtmark


Graving i vann og våtmark

Vann med lite sirkulasjon gror igjen uten vedlikehold. Vårt firma har spesialkonstruerte maskiner som kan grave i f.eks gjengrodde kanaler, innsjøer og amfibiedammer. Ved bruk av våre maskiner så minimeres skade på terreng og miljø utenfor behandlings området og vi jobber der det faktiske behovet er. Vi har to typer graveutstyr. På bildet ser dere en lukket grabb som passer perfekt til fjerning av sedimentmasser.

Fjerning av uønskede elementer i vann.

Vårt andre graveutstyr er en grip som kan plukke opp uønskede elementer som for eksempel trær som ligger på bunnen. Denne gripen er også utmerket egnet til å fjerne torvmatter, dunkjevle og takrør røtter og rense strender.

Bilder under viser variabelt bruk av graveutstyret.

Med grippen kan vi fjerne blandt annet flytetorv.

Grippen fjerner kvist og kvast som ligger i vann

Lukket klo kan også fjerne uønskede elementer som trær og ta på land

Våre maskiner kan kjøre alt på land. Her ser dere flytetorv som er brakt til land.