Innsjø

I innsjøer og dammer er det som oftest stillestående vann som gjør at det skaper gode vekstvilkår for diverse planter som fører til gjengroing av vannet. Det er ofte utbredt dannelse av sediment masser og dette er også med på å gi gode vekstvilkår til planter som for eksempel Tjønnaks, dunkjevle og takrør

Vannliljer

Vannliljer er flotte planter som mange ønsker å se i vann og dam, men hvis ikke bestanden av liljer blir holdt vedlike så overtar liljene hele vannet. Det oppstår da forråtnelse og lukt. Denne planten er hovedsaklig ett problem i veldig stillestående vann og dammer.

Bildet er fra Vollgrav i Gamle byen, Fredrikstad.

Dunkjevle

Denne trives veldig gått i grunne vann og langs vannkanten. Dunkjevle kan bli opp mot 2 meter høye og er robuste planter som formerer seg lett. Dunkjevle kan lett overta vann som er grunne hvis de ikke blir vedlikeholdt og holdt nede.

Tjønnaks

Dette er en plante som man finner i stort sett hele Norge. Den trives i alle slags vann og det er lokalisert ca 20 arter innen tjønnaks familien. Denne planten gjør det særdeles vanskelig for almen ferdsel og fiske. Den "stjeler" i tillegg oksygen som gjør at fisken ikke lenger trives.

Takrør

På lik linje med Dunkjevle, trives denne også veldig gått i grunne vann og langs vannkanten. Takrør kan bli opp mot 2 meter høye og er robuste planter som formerer seg lett. Takrør kan lett overta vann som er grunne hvis de ikke blir vedlikeholdt og holdt nede.

Dette er bare noen få eksempler av hvilke vannplanter som finnes i Norge.